Montaż płytek MILKE

 

PŁYTKI BETONOWE MILKE | PŁYTKI GIPSOWE MILKE | KAFLE I BLOCZKI TEKT CONCRETE 

 

 PŁYTKI BETONOWE MILKE

Płytki betonowe MILKE to dekoracyjne, prefabrykowane płytki ścienne, wykonane z betonu architektonicznego, przeznaczone do montażu jako okładzina dekoracyjna ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Płytki betonowe pakowane są w kartonach i transportowane na paletach. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie i w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

Produkty MILKE przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C i chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
Produkty należy chronić przed gwałtowną zmianą temperatury podczas przechowywania. Po przeniesieniu ich z mrozu do docelowego pomieszczenia należy pozwolić płytkom na wyrównanie temperatury zanim przystąpi się do ich montażu.
Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h.
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Po rozpakowaniu produkty należy obejrzeć i ocenić czy nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. W przypadku stwierdzenia takich wad należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę produktów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem płytek.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem ostrożności i staranności.

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić nośność. Powierzchnie wysoce chłonne należy odpowiednio przygotować poprzez gruntowanie. Ocena przyczepności podłoża oraz jej odpowiednie przygotowanie należy do wykonawcy robót montażowych.

Do montażu płytek betonowych zaleca się stosowanie klejów cementowych. Zaleca się klejenie płytek betonowych na tzw. grzebień, po uprzednim przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Klej należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta.

Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

 
KONSERWACJA I IMPREGNACJA

W trakcie przechowywania, montażu i użytkowania należy unikać uderzania w powierzchnię płytek twardymi, ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.
Płytek nie należy plamić, wszelkie substancje należy usunąć z powierzchni płyt natychmiast nie powodując ich wcierania. Płytek betonowych nie należy szorować ani narażać na działanie innych agresywnych, ściernych narzędzi. Nie należy stosować powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

narażać na działanie innych agresywnych, ściernych narzędzi. Nie należy stosować powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

Płytki betonowe narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne, zawilgocenie lub zabrudzenia wymagają dodatkowej impregnacji. Zalecamy stosowanie impregnatu PRO4.4 Premium marki MILKE lub impregnatów innych renomowanych producentów.


PŁYTKI GIPSOWE MILKE

Płytki gipsowe MILKE to prefabrykowane płytki ścienne, wykonane z naturalnego gipsu, przeznaczone do montażu jako okładzina dekoracyjna ścian wewnętrznych. To produkt wykonywany ręcznie, którego ewentualne niedoskonałości nie są wadami lecz zamierzonym efektem. Widoczne na powierzchni kawerny i raki są typowe dla produktu. Na powierzchni płytek dopuszczalne są smugi, delikatne odbarwienia i różnice w gładkości. Opisane cechy są charakterystyczne dla tego materiału, a ich występowanie jest celowo potęgowane lub niwelowane w procesie produkcji. Cechy te nie stanowią podstawy do reklamacji.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Płytki gipsowe pakowane są w kartonach i transportowane na paletach. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie i w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

Produkty MILKE przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C i chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h.
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Po rozpakowaniu produkty należy obejrzeć i ocenić czy nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. W przypadku stwierdzenia takich wad należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę produktów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem płytek.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem ostrożności i staranności.

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić nośność. Do montażu płytek z gipsu zaleca się stosować powszechne kleje gipsowe lub inne kleje montażowe. Klej należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się klejenie płytek gipsowych na tzw. grzebień, po uprzednim przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

KONSERWACJA I IMPREGNACJA

W trakcie przechowywania, montażu i użytkowania należy unikać uderzania w powierzchnię płytek twardymi, ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.
Płytek nie należy plamić, wszelkie substancje należy usunąć z powierzchni płyt natychmiast nie powodując ich wcierania. Płytek gipsowych nie należy szorować ani narażać na działanie innych agresywnych, ściernych narzędzi. Nie należy stosować powszechnie stosowanych rozpuszczalników.

Płytki gipsowe nie wymagają dodatkowej impregnacji. Zaleca się pokrycie ich farbą, co pozwoli osiągnąć ostateczny zamierzony efekt.


KAFLE I BLOCZKI TEKT CONCRETE

Kafle i bloczki to dekoracyjne produkty z linii TEKT CONCRETE wykonane z betonu architektonicznego, przeznaczone do montażu jako okładzina dekoracyjna ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektów budowlanych.

UWAGI OGÓLNE

Na wszystkich produktach z betonu architektonicznego występują tzw. “raki” czyli różnej wielkości otworki (ubytki), które są naturalnym zjawiskiem dla tego materiału. Za ich powstawanie i wielkość odpowiada kilka czynników procesu produkcji takich jak np. gęstość mieszanki czy długość wibrowania. Ilość i wielkość raków na kaflach z tej samej partii może się różnić. Nie świadczy to o wadzie produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Mieszanki betonu, z których produkowane są produkty powstają poprzez połączenie wielu składników według określonej receptury. Odcienie koloru gotowych produktów, również wśród produktów pochodzących z tej samej partii, mogą się nieznacznie różnić. Delikatne smugi i przebarwienia są charakterystyczne dla materiału. Nie świadczy to o wadzie produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Klejenie elementów należy wykonywać jedynie na powierzchniach chropowatych odpowiednio wcześniej przygotowanych (gruntowanie) według wskazań producenta wybranego systemu montażowego oraz ogólnej sztuki budowlanej. Niedopuszczalne jest klejenie produktów do powierzchni gładkich, takich jak np: powierzchnie malowane, gładź gipsowa, gładkie tynki wapienne – stiuki, itp.

Ocena przyczepności podłoża oraz jej odpowiednie przygotowanie należy do wykonawcy robót montażowych. Nie zastosowanie wytycznych montażowych w trakcie prac grozi odpadnięciem zamontowanych elementów. Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

Do montażu elementów białych, w celu uniknięcia przebarwień należy stosować kleje białe. Wszelkie zabrudzenia klejem należy niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do ich zaschnięcia.

Produkty MILKE/TEKT można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem wykonywanych na specjalne zamówienie lżejszych kafli i bloczków z kruszywem keramzytowym, które ze względu na zwiększoną nasiąkliwość stosować można jedynie wewnątrz budynków.

Klejenie okładzin betonowych na wysokościach większych niż 4.5m wymaga stosowania specjalnych systemów montażowych określanych przez polskie Normy i Prawo Budowlane.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Produkty betonowe pakowane są w kartonach i transportowane na paletach. Palety powinny być transportowane, przenoszone i układane ostrożnie i w taki sposób, aby nie narażać ich na wygięcie, uderzenia i wstrząsy. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

Produkty MILKE przed montażem należy przechowywać wewnątrz suchych, zamkniętych pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C i chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
Produkty należy chronić przed gwałtowną zmianą temperatury podczas przechowywania. Po przeniesieniu ich z mrozu do docelowego pomieszczenia należy pozwolić kaflom na wyrównanie temperatury zanim przystąpi się do ich montażu.
Celem wyrównania temperatury, wilgotności oraz stabilizacji koloru produkty MILKE należy przenieść do pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane na co najmniej 48h.
Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować wtórne odkształcenie lub przebarwienie gotowych elementów.

Po rozpakowaniu produkty należy obejrzeć i ocenić czy nie posiadają widocznych wad uniemożliwiających ich montaż. W przypadku stwierdzenia takich wad należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę produktów.

Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem produktów.

MONTAŻ

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem ostrożności i staranności.
Mimo, że produkty MILKE/TEKT wykonane są z bardzo wytrzymałego materiału, nie zachowując należytej ostrożności można łatwo uszkodzić ich krawędzie i narożniki.

Producent MILKE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo zamontowanych produktów.

WYTRZYMAŁOŚĆ ŚCIANY

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wybrana ściana (lub inna powierzchnia) jest do tego celu wystarczająco wytrzymała. Karta katalogowa każdego wzoru produktów MILKE/TEKT zawiera informację o masie pojedynczego elementu oraz ilości elementów składających się na metr kwadratowy projektowanej kompozycji.

W przypadku planowanego montażu produktu na nowo budowanej ścianie należy pamiętać o jej odpowiednim wzmocnieniu, np. zagęszczona podkonstrukcja, podwójne opłytowanie, odpowiednia grubość.

WAŻNE: Montaż produktów betonowych na ścianie o niewystarczającej wytrzymałości może być bardzo niebezpieczny i doprowadzić do jej zawalenia.

Podstawowe narzędzia: folia malarska, taśma maskująca, ołówek, poziomica, łata montażowa (np. prosty i równy krawędziak drewniany, pas płyty gipsowo- kartonowej, itp.), w zależności od metody montażu – wiadro do przygotowania zaprawy klejowej z mieszalnikiem, pojemnik na grunt, pędzle (lub wałki), pace lub taśma montażowa dwustronnie klejąca grubości 3mm, pojemnik na grunt, pędzle(lub wałki), pistolet do wyciskania kleju.

PROPONOWANE SYSTEMY KLEJENIA

Powierzchnia klejenia kafli powinna być zagruntowana przy użyciu wałka z gruntem BETON TACK (zużycie ok. 300g/m2) firmy NORD RESINE. W celu uzyskania lepszej przyczepności można dodać do gruntu klej cementowy. Zalecanym klejem jest klej odkształcalny MONOTACK FLEX (C2TES1) lub klej wysoce odkształcalny MONOTACK H BOND (C2TES2) firmy NORD RESINE.

Do montażu elementów należy używać klejów klasy C2TES1 lub C2TES2 wskazanego przez producenta płyt. Alternatywnie można stosować system montażu płyt elewacyjnych włóknocementowych z użyciem elastycznego kleju polimerowego marki BOSTIK Simson Panel Tack HM. Powierzchnię należy uprzednio zagruntować preparatem BOSTIK Simson Primer MSP. Klejenie można wspomagać taśmą dwustronną BOSTIK Simson Foam Tape, która przytrzymuje płytkę w miejscu klejenia na czas wiązania kleju.

WAŻNE: Do montażu kafli betonowych MILKE/TEKT należy stosować kleje wysokoelastyczne wraz z sugerowanymi przez ich producenta gruntami.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl